ŁAŃCUCH DOBREJ WOLI

Na przełomie roku, po długim czasie, wielu staraniach darczyńców i wielu komplikacjach, udało się doprowadzić do końca sprawę darowizny komponentów do produkcji płynów do dializy. Pomysłodawcami i darczyńcami byli: członek klubu RC Polanica-Zdrój, dr Kazimierz Czechowicz i jego partner z firmy LC Partners dr Bogdan Lange. Oni właśnie w rozmowie z prezydentem Klubu Henrykiem Grzybowskim, wyrazili gotowość przekazania za pośrednictwem RC Polanica tych surowców, posiadających wszystkie unijne atesty wymagane przez władze sanitarno-medyczne Białorusi. W ten sposób uruchomili łańcuch dobrej woli. Wiedząc, dzięki komunikatom mailowym, o wyjeździe grupy polskich rotarian na Białoruś we wrześniu ub. r., prezydent Klubu porozumiał się z Renatą Jarosławską z Klubu Rotary Warszawa Sobieski, która przekazała sprawę dalej, do Mikhaila Gokhmana, past-prezydenta RC Mińsk. On poprzez swoje kontakty znalazł szpital, który stosuje takie odczynniki podczas terapii. Ponieważ Mikhail jest człowiekiem niesłychanie zajętym, nieoceniona okazała się pomoc sekretarza Klubu, Violet L. Tumaschik.

Teraz należało pokonać wszystkie bariery skomplikowanej natury prawnej (dwustronna darowizna: bezpośrednio z LC Partners do szpitala, a jako strony współpracujące dwa kluby Rotary: Polanica i Mińsk), celno-skarbowej, medycznej i administracyjnej, a jak znamy życie, także i biurokratycznej. Należało wysłać wiele maili, przeprowadzić wiele rozmów, przekazać wszystkie atesty i pozwolenia wymagane przez władze sanitarno-medyczne. Trwało to kilka miesięcy, ale wreszcie, dosłownie przed końcem roku, kiedy już częściowo niemal wygasały niektóre pozwolenia, 10 ton zestawów do produkcji "kwaśnych" roztworów do hemodializy, dotarło do szpitala w Brześciu. Jest to ilość wystarczająca na przeprowadzenie 8 400 zabiegów, z atestem do 2014 r., co na pewien czas zaspokoi potrzeby szpitala. Wartość darowizny to około 12 000 €. W ten sposób wspomniany wyżej łańcuch dobrej woli, począwszy od Darczyńców, dr Kazimierza Czechowicza i dr Bogdana Lange, Renatę Jarosławską, Violet L. Tumaschik i Mikhaila Gokhmana, a z całą pewnością wielu osób, których nazwisk nie znamy, przyniósł pomoc w terapii chorych z niewydolnością nerek.

dr Kazimierz Czechowicz dr Bogdan Lange
dr Kazimierz Czechowicz dr Bogdan Lange