HONOROWI CZŁONKOWIE RC POLANICA-ZDRÓJ

wh-4p-olHerbPolanica

2 czerwca 2012 r. w szacownym obiekcie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, wpisanym na listę dziedzictwa narodowego, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i tytułów Honorowych członków Klubu Rotariańskiego w Polanicy-Zdroju.


szklo

  

 

 

Tytułem tym wyróżniono osoby zasłużone dla ruchu Rotary lub szczególnie dla Klubu:

- profesora Wojciecha Witkiewicza za wkład w powstanie i rozwój ruchu Rotary na Dolnym Śląsku, działalność nowoczesnego menadżera służby zdrowia, a także prekursorskie rozwiązania techniki medycznej;

- doktora Ryszarda Jadacha za inspirację, wkład i pomoc przy powstaniu Klubu Rotariańskiego w Polanicy-Zdroju, jak również działalność nowoczesnego menadżera służby zdrowia;

- redaktora Korneliusza Pacudę, za cenne wsparcie wielu działań charytatywnych Klubu.

Zebranych powitał dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk, zapoznając ich krótko z historią i osiągnięciami placówki, oddając potem głos prezydentowi RC Polanica Henrykowi Grzybowskiemu, który przywitał zaproszonych gości, w pierwszym rzędzie członków honorowych. Mimo dwukrotnego ustalania terminu, co nie było łatwe, gdy za każdym razem prof. Witkiewicz wyciągał kalendarz i mówił, tu jestem na konferencji, wtedy zagranicą itd., potrzeba ratowania życia okazała się ważniejsza od zaszczytów. W. Witkiewicz, jadąc już do na uroczystość został zawrócony z drogi i wziął udział w operacji. Goście, którym udało się dotrzeć, to przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Zbigniew Puchniak, dyrektor ds. pielęgniarstwa SCM Bożena Słatyńska, dr Joanna Szykowska-Styczyrz, kierująca Sanatorium „Zdrowie” w ZUK, prof. Zbigniew Horbowy, Andrzej Merkur z Fundacji Chopinowskiej, prezes Polanickiej Izby Gospodarczej Henryk Czaja, rotarianie: redaktor naczelny „Rotarianina” Janusz Klinowski (RC Wrocław Panorama), oficer dystryktu ds. Interactu Adam Czajkowski z małżonką Małgorzatą – przewodniczącą komitetu Polska-Izrael (RC Jelenia Góra), Zbigniew Martynowicz z RC Jelenia Góra. Gubernator-elekt 2012/2013 dystryktu 2230 Lesław Morawski już w poniedziałek pogratulował wyróżnionym osobiście, podobnie jak regionalny przedstawiciel gubernatora Marek Seredyn.

Następnie prezydent RC Polanica przedstawił krótką prezentację klubu:


Szanowni Goście, Drodzy Koledzy Rotarianie,

na obchodach 20-lecia Rotary na Dolnym Śląsku w październiku ub. r., Wojciech Witkiewicz zacytował słowa Ludwika Hirszfelda – "Trzeba płonąć, by zapalać innych". Nasunęła mi się wtedy myśl, że miarą wielkości człowieka, czy grupy ludzi, takiej jak rotarianie, jest nie tylko to, co sami robią, ale i to, w jaki sposób i jak wielu ludzi potrafią natchnąć do działania w służbie ponad samego siebie – service above self.

Tak jak ideę rotariańską przyniósł na Dolny Śląsk prof. Wojciech Witkiewicz, tak w Polanicy zaszczepił ją dr Ryszard Jadach z RC Wrocław, który przez kilka dobrych lat wielokrotnie indagował założycieli, uczestnicząc także w spotkaniu z rotarianami z Niemiec. Założycielami klubu w Polanicy, przy życzliwej pomocy RC Wrocław i takim samym wsparciu ze strony gubernatora dystryktu Tadeusza Płuzińskiego, byli głównie członkowie Polanickiej Izby Gospodarczej.

RC Polanica-Zdrój jest dotąd najmłodszym klubem rotariańskim w Polsce, ale dołączył do rodziny tysięcy klubów na całym świecie (ma nr ident. 83393). Nasza działalność nie jest oczywiście tak szeroka, jaką prowadzą koledzy z doświadczonych klubów. W ciągu niespełna roku powstały dwa kluby młodzieżowe, Interact i Rotaract, co być może jest rotariańskim rekordem świata, tak więc last but not least. Pomogli w tym Dariusz Królicki z RC Wrocław i obecny dziś Adam Czajkowski z RC Jelenia Góra. Teraz młodzi ludzie oraz my, na miarę naszych możliwości, a jest to razem ponad pięćdziesiąt osób, co roku służą pomocą. I tak wypełniając ideę rotariańską nasz klub funduje stypendia dla uzdolnionych młodych artystów ziemi kłodzkiej; wspomógł, dzięki wsparciu RC Lingen (Dolna Saksonia), zakup skrzypiec dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku. Interact opiekuje się domem dziecka w Kłodzku, Rotaract leczył zęby dzieciom w szkole w Polanicy. Mamy kontakt z klubem z Niemiec i nawiązane pierwsze kontakty z klubem z Ukrainy.

Nasza uzdolniona skrzypaczka z Kłodzka, kształcąca się już we Wrocławiu, jest dzisiaj na wysłuchaniu w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Za kilka miesięcy na roczny pobyt w USA wyjedzie siedemnastoletnia członkini Interaktu. Niedawno, po wielu staraniach darczyńców, udało się doprowadzić do końca sprawę darowizny medykamentów na Białoruś. Pomysłodawcami i darczyńcami byli: członek klubu RC Polanica-Zdrój, dr Kazimierz Czechowicz i jego partner z firmy LC Partners dr Bogdan Lange, którzy wyrazili gotowość przekazania surowców za pośrednictwem RC Polanica uruchamiając łańcuch dobrej woli. Mikhail Gokhman, past-prezydent RC Mińsk poprzez swoje kontakty znalazł szpital, który stosuje takie odczynniki podczas terapii. Pokonano wszystkie bariery natury prawnej, celno-skarbowej, medycznej ale i biurokratycznej. 10 ton zestawów do produkcji „kwaśnych” roztworów do hemodializy dotarło do szpitala w Brześciu. Jest to ilość wystarczająca na przeprowadzenie 8 400 zabiegów, wartość tej darowizny to około 12 000 €.

Tytuł Honorowy członek Klubu Rotary w Polanicy-Zdroju został przyznany kolegom rotariańskim, zasłużonym dla ruchu Rotary lub szczególnie dla naszego Klubu. Teraz kiedy Państwo i członkowie honorowi wysłuchali informacji o naszym klubie, mogą oni zdecydować, czy przyjmą wyróżnienie.

 

Po wygłoszeniu laudacji wręczono statuetki, za które wyróżnieni podziękowali. Następnie prezydent Klubu przekazał na ręce dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku, Małgorzaty Panek-Kiszczak, sfinansowane przez klub skrzypce,. Pani dyrektor odbierając instrument opowiedziała o najnowszych osiągnięciach i podziękowała za dotychczasową współpracę.

Po toaście lampką szampana i wspólnych rozmowach, członkini Klubu i jednocześnie kierownik działu miejskiego muzeum Beata Dębowska zaprosiła gości i rotarian (z których wielu nie było jeszcze w muzeum) do jego zwiedzenia. Honorowi członkowie Ryszard Jadach i Korneliusz Pacuda, mieli przy tym obowiązek i niewątpliwą satysfakcję z tworzenia odcisku dłoni w trzech egzemplarzach (dla siebie, dla muzeum i dla klubu). Pomimo nalegań obyło się bez czwartej kopii dla FBI Wink.

 

Foto relacja

Od lewej: Prezydent RC Polanica H. Grzybowski oraz  dyr. Muzeum Papiernictwa M. Szymczyk


 RC_Pol_Honorowi_6

Od lewej: Prezydent RC Polanica H. Grzybowski oraz  dyr Muzeum Papiernictwa M. Szymczyk

RC_Pol_Honorowi_18 

 od lewej: H Grzybowski, K. Czechowicz oraz R. Jadach

RC_Pol_Honorowi_25 

 Korneliusz Pacuda

RC_Pol_Honorowi_41

Małgorzata Panek-Kiszczak - dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku z ufundowanymi skrzypcami

 

Relacja fotograficzna na naszej stronie i dzięki uprzejmości Janusza Klinowskiego na stronach RC Wrocław Panorama.