CHARTER INTERACTU I ROTARACTU

logo_rotaract_55x55logo_interact_55x55

 

 

 

 Klub Rotariański w Polanicy-Zdroju rozwija swoją działalność

Swój własny uroczysty czarter z 29 maja 2010 r., na którym od ówczesnego Gubernatora Dystryktu 2230 Białoruś-Polska-Ukraina Tadeusza Płuzińskiego otrzymał „Rotary Chart", czyli kartę rotariańską – Rotary Club w Polanicy-Zdroju ma dopiero niedawno za sobą, a już udaje mu się z sukcesem otwieranie młodym ludziom drzwi do Rotary. Przypomnijmy, że do szacownego grona członków Rotary International można dołączyć po ukończeniu 30 roku życia, jednak osoby pełnoletnie mogą należeć do swoistej „młodzieżówki" RI, czyli Rotaractu. Członkostwo zarówno w tym stowarzyszeniu, jak i w Interakcie (przeznaczonego dla młodzieży "młodszej" od 12 do 18 lat), daje ogromne możliwości poznania świata poprzez rotariańską wymianę międzynarodową. Jak przyznają rodzice i znajomi, spędzenie roku za granicą, w domach innych rotarian, daje młodemu człowiekowi duży zastrzyk nowych, ciekawych doświadczeń!

30 października 2010 r. powstał Rotaract Club Polanica-Zdrój, zrzeszający kilkunastu młodych ludzi studiujących we Wrocławiu, a pochodzących z ziemi kłodzkiej, choć są także mieszkańcy Wrocławia i Tarnowa. Prezydentem nowego Rotaractu została Paula Głowala, a sekretarzem Wanda Żabska. Natomiast prezydentem Interaktu wybrano Clarę Olszewską.

Czarter nowo powstałych klubów młodzieżowych odbył się w sali koncertowej ZUK S.A. 19 marca 2011 r. Po powitaniu Gości przez mistrza ceremonii Henryka Grzybowskiego, który podkreślił, że nasi młodzi i jeszcze młodsi przyjaciele podejmują dzieło Rotary, Past-Gubernator Tadeusz Płuziński przedstawił ideę organizacji młodzieżowych w RI. Po wystąpieniu Prezydenta RC Polanica Andrzeja Olszewskiego, o tym, jak doszło do powstania klubów i jakie mają zamierzenia – opowiedzieli Marcin Malka z Rotaractu i Clara Olszewską z Interactu. Po prezentacji członków klubów przez opiekunów z RC Przemysława Głowali i Marka Waca wystąpiła stypendystka Klubu – skrzypaczka Katarzyna Tracz, a jej koncert i występy interactorów przydały uroczystości jeszcze szlachetniejszą oprawę.

Teraz nastąpiła najważniejsza chwila tego wieczoru: kluby Interact Polanica-Zdrój i Rotaract Polanica-Zdrój otrzymały Kartę i insygnia z rąk Gubernatora RI Dystryktu 2230 Piotra Wygnańczuka i zostały przyjęte do rodziny rotariańskiej. We wręczeniu odznak rotariańskich młodym ludziom oraz nowym członkom RC Polanica-Zdrój pomagali Gubernatorowi opiekunowie klubów i Prezydent RC. Obecni byli również Gubernator Nominat Lesław Morawski z RC Karpacz, wspomniany już Past-Gubernator Tadeusz Płuziński, a także oficerowie Dystryktu i przyjaciele z klubów Rotary na Dolnym Śląsku: „ojciec chrzestny” naszego klubu Ryszard Jadach oraz Dariusz Królicki (przewodniczący podkomitetu ds. alumnów) z RC Wrocław, Janusz Klinowski (redaktor naczelny „Rotarianina”, jednocześnie przedstawiciel RC Wrocław Panorama), asystent Gubernatora ds. klubów dolnośląskich Jan Łuszczak i Antoni Brański z RC Wrocław Centrum, Adam (przewodniczący Komitetu Interactu) i Małgorzata (przewodnicząca Komitetu Polska-Izrael) Czajkowscy z RC Jelenia Góra, dzięki którym polaniccy interactorzy uczestniczyli w spotkaniu z rotariańską młodzieżą z tego kraju), Kinga Robutka – prezydent i Paulina Łuszczak – past prezydent z Interactu Wrocław, a także licznie reprezentowani rodzice młodych interactorów.

Po gratulacjach przybyłych na czarter przedstawicieli klubów Rotary były podziękowania ze strony młodzieży, oraz występy młodych rotaractorów Clary Olszewskiej (klarnet) i duetu pianistycznego Bartosza i Kacpra Nakwasińskich.